Tamboerkorps

Al vanaf 1952 zijn er tamboers actief binnen schuttersgilde Loil-Vooruit.  Altijd met als doel de schutters en vendeliers muzikaal te begeleiden tijdens het marcheren. Dit zowel bij de rondgang door het dorp tijdens het jaarlijks schuttersfeest of bij andere activiteiten zoals bijvoorbeeld viering Koningsdag en intocht sinterklaas.

Door de jaren heen is het tamboerkorps zelfstandig geworden en omgevormd naar een drumfanfare met ook blaasinstrumenten maar ook met een majorettekorps. Maar in 2019 heeft het bestuur van de drumfanfare moeten constateren dat het voortbestaan door gebrek aan leden en voldoende muzikanten niet meer mogelijk was.

Dat was het moment voor schuttersgilde Loil-Vooruit om vanuit het devies broederschap, trouw en dienstbaarheid aan ons dorp te proberen te voorkomen dat vooral de jeugdige leden geen muziek meer konden maken en de majorettes geen shows meer konden dansen.

Dat heeft ertoe geleid dat er in het najaar van 2019 weer een tamboerkorps onder de vlag van het schuttersgilde is ontstaan.

Een dirigent is aangetrokken, oefenruimte geregeld in het “Hart van Loil”, alle leden die er waren benaderd of ze wilde gaan trommelen etc. etc. Vanaf dat monument is er flink gerepeteerd en zijn er vele uren besteed aan het leren trommelen van marsen.

Het eerste optreden van de tamboers is geweest tijdens het schuttersfeest van 2020. Door alle corona perikelen was dit natuurlijk niet zo groot en intensief als gewenst maar tijdens de kleine alternatieve rondgang hebben de schutters en vendeliers al prima kunnen marcheren op de maat van het tamboerkorps.

Mocht je interesse hebben om als tamboer ons korps te versterken neem dan contact met ons op.

We zullen je dan uitnodigen op een van onze repetitie avonden en wellicht wil je dan gebruik maken van enkele gratis proeflessen.