Standaardvaandeldragers

Het standaardvaandel/ De vaandeldragers

Ons schuttersgilde kent zijn traditie natuurlijk vanuit een ver verleden waarbij dorpen en geloofsgemeenschappen beschermt moesten worden tegen andere dorpen of religieuze bewegingen.

Om als gilde herkenbaar te zijn en om ook als erewacht beschikbaar te zijn bij festiviteiten heeft elk gilde een “standaard” vaandel met daarop afbeeldingen van de patroonheilige die vaak ook naamgever is aan die schutterij of gilde.

In het geval van schuttersgilde Loil-Vooruit is dat geen heilige maar een afbeelding van ons dorpswapen met daarin de kerk als centraal middelpunt om daarmee onze betrokkenheid bij het hele dorp maar zeker ook de parochie uit te beelden.

Dit standaardvaandel wordt bij elke gelegenheid als het schuttersgilde erop uittrekt meegenomen en loopt dan aan het hoofd van de optocht of staat als erewacht naast de commandant en koningsparen bij officiële gelegenheden en wedstrijden.

Daarnaast dragen ze ook altijd de medailleboom van ons schuttersgilde bij zich. Deze medailleboom laat de medailles zien die we in de historie als schuttersgilde ooit allemaal gewonnen hebben en daaraan ook aantal medailles van oud-koningen zoals die in het verleden altijd aan de koningskettingen hebben gehangen. Met deze boom bewaken we de historie van ons schuttersgilde en proberen deze ook zo verder uit te dragen in de toekomst.

Wij hebben een aantal vaandeldragers en vaandelwachten die er samen voor zorgen dat het vaandel en de medailleboom altijd op en top verzorgt zijn  en het goud en zilver van het vaandel en de medailles blinken in de zon.

      <   Vorige pagina