Keurkorps

Het keurkorps van Schuttersgilde Loil-Vooruit bestaat uit een hechte groep schutters welke herkenbaar zijn aan de witte broek het blauwe hesje met rode stropdas en witte schutterspet.
Het Keurkorps heeft hedendaags een belangrijke inbreng op het schuttersgebeuren. Zo plaatst het keurkorps elk jaar een schuttersboog als entree van het feestterrein.

Op de zaterdagavond voor het schuttersfeest worden de jubilarissen van het keurkorps gehuldigd.

Elke twee jaar wordt er een groot keurkorpsfeest georganiseerd voor alle leden en hun gezinsleden.

Ontstaan keurkorps

Op een ledenvergadering kwam het idee op tafel voor het oprichten van een aparte vereniging binnen het schuttersgilde. Het doel van deze vereniging was om het schuttersgebeuren actiever te maken door het organiseren van diverse activiteiten tijdens het schuttersfeest.
Op een daaropvolgende ledenvergadering (29 april 1951) werd Gradus Kaldenhoven aangesteld als commandant van het keurkorps. Deze datum is officieel teruggevonden in de notulen van de schutterij.
In de begin jaren speelde het schuttersfeest zich voornamelijk af in en rond de laan van Bosslag die naar het huis van Schattekerk leidde. Café Rasing of Schaars zorgde voor de drank en deze werd in een teil met water koud gehouden. Na de middag ging iedereen naar café Rasing toe om het feest voort te zetten.

Het oefenen en de vergaderingen werden in de tijd altijd na de Hoofdmis gehouden. Het oefenen werd in die tijd geleid door militairen die in Indië gelegerd waren. Deze konden immers goed marcheren. Gradus Kaldenhoven leidde het keurkorps tot begin jaren ’60. Omdat het keurkorps steeds groter werd is besloten om een officieel bestuur in te stellen. Het bestuur van het keurkorps bestaat nog steeds in deze vorm en draagt bij aan een meer actieve schuttersfeest.

Het eerste concours waaraan het keurkorps officieel meedeed was dat in Greffelkamp waar iedereen in een net pak en een sjerp mee mocht lopen. De eerste contributie bedroeg een kwartje per maand. Door de contributie en het ophalen van oud ijzer werd geld ingezameld voor de aanschaf van een hesje, kiepje en een band. Voor een broek, kousen en een riem moest men zelf zorgen.

Omdat de laatste schutters in de mars de trom van Amicitia niet konden horen, werd de aanschaf van de eerste trom in 1952 een feit. Deze trom moest het slagwerk van Amicitia ondersteunen en werd geslagen door Gerrit Rasing. Dit was het begin van het tamboerkorps (nu drumfanfare). Midden jaren ’60 is het tamboerkorps met een eigen bestuur verder gegaan als een ondervereniging binnen de schutterij.

Ook organiseerde het keurkorps in 1957 het eerste Kaspar Melchior Bal wat het begin was van het carnaval zoals we die nu kennen. In 1959 werd de eerste carnavalsoptocht georganiseerd met een officiële raad van elf. Deze optocht is de aanleiding voor de oprichting van carnavalsverenging de Vrolijke Drammers.

Destijds werden de data van alle vergadering en activiteiten van de Loilse verenigingen aan Gerrit Diesvelt doorgeven. Gerrit fungeerde als coördinator van de activiteitenagenda die later werd omgedoopt in de Kontaktraad zoals we die nu allemaal kennen.

 

      <   Vorige pagina