In memoriam

In memoriam Gerrie Buiting

Geplaatst op 23 augustus 2023

Op 20 augustus kregen we het bericht dat op 72-jarige leeftijd ons erelid Gerrie Buiting is overleden.

Met hem verliezen we niet alleen een heel actief en zeer gewaardeerd (Ere)lid van ons schuttersgilde, maar ook een actief verenigingsmens die in Loil altijd bereid was om te helpen.

Het devies van ons schutters Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid was Gerrie op het lijf geschreven en hij droeg dit ook altijd uit, waar hij ook was of wat hij deed.

Zo was Gerrie 48 jaar trouw lid van ons schuttersgilde waarbij hij begonnen is als vendelier. Gerrie is vendelier geweest van 1975 tot 2002 en daarbij in 2000 federatief onderscheiden. Het show vendelen verder uitbouwen en de jeugd erbij betrekken waren daarbij zijn drijfveren en bezigheden. Hoewel hij het vendelen nog heel leuk vond, was hij dienstbaar aan ons schuttersgilde en is daarom in 2002 overgestapt naar het bestuur. Hij is tot 2019 bestuurslid geweest. Het beheer en regelen van alle materialen, medeverantwoordelijk voor opzet en inrichting van feestterreinen bij diverse concoursen en het jaarlijks schuttersfeest, het organiseren van de jaarlijkse fietstocht, het kledingbeheer, contactpersoon voor de drumfanfare en de Loilse parochie waren een paar van de taken waar hij op zijn eigen zeer enthousiaste en betrokken wijze uitvoering aan gaf. Daarnaast was hij binnen ons schuttersgilde een trouw en actief lid van het Oranje comité en de schietvereniging.

Het ringrijden was zijn lust en zijn leven zo wist hij in 1983 en 2002 het koningschap te bemachtigen.

Daarnaast was hij in Loil actief binnen de begeleidingscommissie van de carnavalsoptocht, mede decorbouwer voor het openluchtspel en op zondagmorgen actief in de voetbalkantine om de voetballers van een natje en een droogje te voorzien. Tevens was hij vele jaren chauffeur van de buurtbus.

Voor al deze activiteiten is hij in 2019 koninklijk onderscheiden en binnen het schuttersgilde benoemd tot Erelid.

Gerrie, bedankt voor jouw jarenlange inzet, we zullen dit voor altijd in onze herinneringen meedragen. We wensen Betsie, de kinderen, kleinkinderen en overige naasten veel sterke toe in de komende tijd.

Bestuur schuttersgilde “Loil-Vooruit”.

 

In memoriam THEED GOOSSEN

Geplaatst op 6 april 2019

Op 3 april 2019 kregen we het droevige bericht dat ons erelid en oud bestuurslid Theed Goossen op 88 jarige leeftijd, toch nog vrij onverwachts is overleden.

Theed was vanaf 1950 lid van ons schuttersgilde. Zijn schuttershart was zeer groot en hij is van 1950 t/m 1968 actief vendelier geweest. In 1960 mocht hij samen met zijn vrouw Lenie als schutterskoningspaar het schuttersgilde vertegenwoordigen

In 1968 heeft hij de bestuursfunctie van zijn vader overgenomen en is tot en met 2001 secretaris geweest van ons schuttersgilde. Toen heeft hij ook een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor het vele werk dat hij voor het schuttersgilde heeft gedaan.

In 1984 was hij betrokken bij de wens om het oranje comité nieuw leven in te blazen en daarmee een onderdeel van ons schuttersgilde te laten zijn. 2 jaar later was hij een van de mede oprichters van onze schietvereniging en tot het laatst toe ook actief als schutter.

Gedurende zijn actieve bestuursperiode kende het schuttersgilde een aantal ups en downs met soms zeer wisselende ledenaantallen. Maar hij was altijd de drijvende kracht achter de schermen en was degene die een vaste schutters basis binnen het schuttersgilde met de daarbij behorende regels en tradities vast wist te houden. Daardoor is hij van grote invloed en betekenis geweest op de huidige florerende staat van ons schuttersgilde dat dit jaar haar 100 jarig bestaan gaat vieren.

Ondanks dat Theed iemand van principes en schutterstradities was, stond hij altijd open voor nieuwe ideeën en wensen van vooral jeugdige leden en was altijd bereid om met die veranderingen mee te gaan. Want we moeten verder met “de club” zoals Theed zijn schuttersgilde vaak noemde.

Als secretaris heeft hij de ook overgang naar het digitale tijdperk meegemaakt. Zo heeft hij menige nacht tijdens het schuttersfeest aan de keukentafel de wedstrijdlijsten zitten maken voor de schietwedstrijden zodat duidelijk was wie lid was en dus mocht meedoen om het koningschap. Ook de ledenadministratie was bij Theed (in de latere jaren geholpen door zijn dochter Agnes) in goede handen.

Mede door zijn actieve houding en belangstelling voor ook het andere verenigingsleven in Loil is het Schuttersgilde een belangrijke vereniging in Loil en nog steeds zeer nauw betrokken bij de leefbaarheid van Loil.

Theed, bedankt voor de vele mooie momenten die we samen met jou tijdens de schuttersfeesten en concoursen hebben mogen beleven. We zullen deze altijd blijven koesteren en ook de komende periode als we ons 100 jarig bestaan vieren zeker nog de revue laten passeren.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en alle andere familieleden en iedereen die op welke wijze dan ook Theed gekend heeft sterke toe om dit verlies een plek te geven.

Bestuur en leden Schuttersgilde “Loil-Vooruit”

 

In memoriam HENK GOOSSEN

Geplaatst op 26 augustus 2018

Op 26 juli 2018 kregen we het droevige bericht dat ons lid en oud vendelier Henk Goossen op 84 jarige leeftijd, na een kort ziekbed, zeer onverwachts is overleden.

Henk was al meer dan 64 jaar lid van ons schuttersgilde. Zijn schuttershart was groot en hij is van 1963 t/m 1994 actief vendelier geweest. Hij was ook jarenlang lid van onze schietvereniging en hij was samen met Annie ons koningspaar in 1981. De laatste jaren was Henk nog actief lid van “de gestreken vlag”, een groep oud vendeliers binnen ons schuttersgilde.

Henk was altijd in voor vernieuwing en verandering. Zo stond hij mede aan de wieg van het acrobatisch vendelen in Loil en heeft hij menige zweetdruppel laten vallen voordat hij dit goed onder de knie had. Ook was hij voorstander van verjonging binnen vendeliers en heeft er meerdere opgeleid.

Maar als er iets georganiseerd moest worden was Henk ook altijd van de partij om met zijn technische kennis en heel handige handen te helpen waar nodig, zodat Loil zich dan weer van zijn beste kant kon laten zien.

Naast het schuttersgilde had Henk ook liefde voor de voetbalsport. In zijn jonge jaren heeft hij fanatiek de groen-witte kleuren verdedigd en tot het laatst toe was hij actief bij de VUT ploeg die elke vrijdagmiddag op het sportpark actief is.

Ook heeft hij zijn timmermanskunsten in dienst gesteld van Amicitia en de carnavalsvereniging bij het opbouwen van de podia die jaarlijks nodig zijn.

Henk, bedankt voor de vele mooie momenten die we samen met jou tijdens de schuttersfeesten en concoursen hebben mogen beleven. We zullen deze altijd blijven koesteren en ook volgend jaar als we ons 100 jarig bestaan vieren zeker nog de revue laten passeren.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en alle andere familieleden en iedereen die op welke wijze dan ook Henk gekend heeft sterke toe om dit verlies een plek te geven.

Bestuur en leden Schuttersgilde “Loil-Vooruit”

 

In memoriam Henk Wenting

Geplaatst op 18 april 2018

Zondag 15 april 2018 bereikte ons het droevige bericht van het plotseling overlijden van onze voorzitter van Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit

Henk Wenting

In hem zullen we een enorm betrokken verenigingsmens gaan missen, letterlijk en figuurlijk ons middelpunt.

In zijn ruim 60 jaar lidmaatschap van Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit heeft menigeen Henk leren kennen als een zeer betrokken muzikant en bestuurder.

Onze medeleven gaat uit naar zijn vrouw Marietje, hun dochters, schoonzonen en kleinkinderen.

Wij wensen hen, de rest van de familie en mensen die Henk dierbaar waren veel sterkte toe in deze moeilijke periode…

 

Leden Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit

 

In memoriam BERT GEURTZ

Geplaatst op 9 april 2016

Afgelopen woensdag 6 april kregen we het verschrikkelijke bericht dat onze commandant en lid van verdienste Bert Geurtz op 67e jarige leeftijd als gevolg van een ernstige ziekte is overleden.

Bert was ruim 30 jaar actief in de Gelderse schutterswereld. Eerst enkele jaren als officier bij Claudius Civilus in Pannerden, daarna ruim 10 jaar als luitenant bij St Isidorus in Oud-Dijk en de afgelopen 19 jaar als lid van schuttersgilde Loil-Vooruit. Daar aanvaarde hij al zeer snel de functie van commandant en dat is zoals we Bert ook altijd zullen blijven herinneren.

 

Bert was een zeer actief en betrokken lid van ons schuttersgilde. Letterlijk en figuurlijk was hij de man die voorop liep en bepaalde waar we als schuttersgilde naar toe gingen. Als er een optreden was bepaalde hij plaats en volgorde. Dat deed hij altijd op zijn eigen gedreven wijze. Strak waar het nodig was en los als het kon.

Daarnaast hadden de vendeliers wel zijn speciale aandacht, trouw was hij aanwezig op de oefenavonden en nam dan zeker ook zelf het vendel nog wel eens ter hand. Ook voor onze jeugd was hij altijd beschikbaar en bereid om te vertellen hoe het nou precies met al die schutterstradities in elkaar zit.

In 2015 is hij tijdens het schuttersfeest gehuldigd als “lid van verdienste” van onze vereniging. Een titel die hem meer dan toe kwam gezien zijn inzet voor onze vereniging. We zijn dan ook blij dat we hem nog op deze manier hebben kunnen bedanken voor alles wat hij voor ons schuttersgilde gedaan heeft.

Bert, de concoursen, optochten en schuttersfeesten zullen nooit meer hetzelfde zijn, bij het schuttersgilde zal er voortaan een lege plek zijn. We zullen jou aanwezigheid gaan missen.

We wensen Riet, Pieter, Martha, Lisette, Anouk en alle andere familieleden en iedereen die op welke wijze dan ook Bert gekend heeft sterke toe om dit verlies een plek te geven.

 

In memoriam – BOY RASING

Geplaatst op 8 februari 2016

Afgelopen zaterdag 6 februari kregen we het verschrikkelijke bericht dat onze bieleman Boy Rasing is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval.

Boy was al vanaf zeer jonge leeftijd actief bij ons schuttersgilde. Altijd als bieleman, en altijd samen met zijn grote voorbeeld en later ook rivaal vader Jos.

Boy was een actieve schutter binnen onze vereniging. Letterlijk en figuurlijk ging hij voorop als we als schuttersgilde uittrokken tijdens schuttersfeesten en concoursen.

Boy die altijd klaar stond om te helpen was ook een van de leden die ons stimuleerde om het schuttersfeest in de tent te gaan vieren. Daarnaast was hij erg belangrijk voor onze jeugd bielemannen die in hem het grote voorbeeld zagen.

In 2015 was hij een van de initiatiefnemers en organisatoren van het federatief bielemantreffen in Loil. Hij werd op zijn “eigen” Gelders bielemantreffen dan ook de terechte winnaar en gehuldigd als Gelders bieleman kampioen.

Boy, de optochten en schuttersfeesten zullen nooit meer hetzelfde zijn, bij ons schuttersgilde zal er voortaan een lege plek zijn. We zullen jouw humor en gezelligheid bij de bogen en het hakken gaan missen.

We wensen Jos, Irma, Mike, Milou en alle andere familieleden en iedereen die op welke wijze dan ook Boy gekend heeft sterke toe om dit verlies een plek te geven.

 

In memoriam – Gerrit Jacobs

Geplaatst op 29-04-2014

Zondag 27 april 2014 kregen we vanuit Houten het vreselijke bericht dat ons zeer gewaardeerd lid en onze vriend Gerrit Jacobs is overleden. We wisten dat Gerrit ernstig ziek was. Toch heeft zijn overlijden, na een relatief kort ziekbed, ons enorm verrast.

Gerrit, wie in Loil kent hem niet, was veel bij onze verenigingen betrokken. En dat al heel erg lang. Gerrit was 34 jaar lid van schuttersgilde Loil Vooruit en 37 jaar lid van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers. En in al die jaren sloeg hij nog nooit één schutters- of carnavalsfeest over. Minimaal twee keer per jaar ‘woonde’ Gerrit drie dagen lang in Loil om de dorpsfeesten van begin tot eind mee te maken. In een prachtig interview in de Drammerskrant van 2012 staat te lezen dat Gerrit zich naast een Houtenaar ook een Loilenaar voelde. En zo voelden wij dat ook.

Dat Gerrit veel voor onze verenigingen heeft betekend en dat we dat altijd enorm hebben gewaardeerd, is meer dan eens gebleken. Zo bracht Loil Vooruit in 2012 in Houten een vendelhulde ter ere van de tachtigste verjaardag van Gerrit en het vijftigjarig huwelijk van Gerrit en Dies.

Ook langs deze weg wensen wij de familie en vrienden van Gerrit veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Gerrit zal altijd in onze gedachten blijven als een bijzonder betrokken, lieve en positieve man.

      <   Vorige pagina