Loil-Vooruit

Schuttersgilde Loil-Vooruit is een actief schuttersgilde met momenteel ruim 290 leden en neemt een vooraanstaande plaats in binnen de hechte Loilse gemeenschap.

Onderdelen van het Schuttersgilde zijn o.a.:
-Vendeliers
-Bielemannen
-Keurkorps
-Tamboerkorps
-Majorettes Loil-Vooruit
-Oranje comité Loil-Vooruit
-Schietvereniging Loil-Vooruit

Binnen het schuttersgilde zijn er ca. 140 geüniformeerde leden onderverdeeld in standaardvaandel dragers, saluutschutters, bielemannen, majorettes, tamboerkorps, bestuur, vendeliers en keurkorps.

Het doel van het schuttersgilde is het in stand houden van de eeuwenoude schutterijen cultuur met alle bijbehorende tradities zoals het organiseren van het schuttersfeest met schiet- en ringsteekwedstrijden.

Schuttersgilde Loil-Vooruit is lid van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus”. Dit is de overkoepelende organisatie van 65 schuttersgilden en schutterijen afkomstig uit Gelderland en Overijssel.

De 65 schutterijen en gilden zijn verenigd in vier kringen:
-De Achterhoek
-De Liemers
-Montferland
-Rijk van Nijmegen De Betuwe

Schuttersgilde Loil-Vooruit is lid van de schutterskring Montferland, welke momenteel wordt gevormd door 14 schutterijen.

Naast het jaarlijkse Schuttersfeest is het schuttersgilde betrokken bij diverse activiteiten binnen de Loilse gemeenschap, o.a. de viering van Koningsdag, de fietspuzzeltocht, de intocht van Sinterklaas, het brengen van serenades en vendelhulde aan jubilarissen, bruidsparen en bij bijzondere gelegenheden.

      <   Vorige pagina