Gelders Landjuweel 23, 24 en 25 juni

Zoals bekend nemen wij deel aan het Gelders Landjuweel op 23, 24 en 25 juni bij schutterij St. Isidorus Oud-Dijk.

In totaal zullen ruim 50 schutterijen en gilden deelnemen aan dit evenement, het lustrumfeest van de Gelderse Federatie van schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus.

Alle activiteiten zijn op het feestterrein in Oud-Dijk nabij de rotonde op de Dijksestraat (hoek Ruigenhoek/Scholtenstuk).

Om ook de schoolgaande jeugd te betrekken bij dit evenement, worden er via het scholenproject Gelders landjuweel op de basisscholen van Didam, Nieuw-Dijk en Loil diverse schuttersactiviteiten georganiseerd.

Op de basisschool in Loil staan deze gepland op 19, 20 en 21 juni, waaraan verschillende bestuursleden, een muzikant, onze koningsparen, (jeugd)bielemannen, jeugdvendeliers en geüniformeerde leden hun medewerking verlenen.

Er worden wedstrijden gehouden en er zal gestreden worden om de koningstitel.

De winnaar gaat als koning(in) op vrijdag 23 juni mee naar het Jeugd Landjuweel, waaraan alle bovenbouw klassen van de basisscholen deelnemen.

De onderbouw en middenbouw hebben deze dag schuttersactiviteiten op school.

 

Dinsdag 20 juni Oefenavond

Deze is voor alle geüniformeerde leden van het Schuttersgilde, Drumfanfare en Amicitia.

Start 19.30 u. vanaf café-cafetaria de Papegaai.

Schutters kunnen om 19.15 u. de wapens ophalen bij ons materiaalhok achter de kerk.

We oefenen ca. een half uur, de drumfanfare zorgt voor muzikale begeleiding.

 

Vrijdag 23 juni:

Op vrijdag is er een Jeugd landjuweel voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen (ook Loil zal deelnemen).

In de week voorafgaand zullen we op school diverse activiteiten samen met de jeugd ondernemen.

Zie daarvoor Twitter en onze Facebookpagina.

 

Zaterdag 24 juni:

 

Demonstratiemiddag:

Tussen 12.00 – 16.00 u. zijn er o.a. diverse demonstraties. 

Voor Loil is dat vendelen, majorette optredens en hakken door de jeugdbielemannen.

Iedereen is 12.00 uur aanwezig op het terrein en betrokken groepen spreken dit verder onderling af.

Diegene die voor deze middag een hesje nodig hebben kunnen deze om 11.30 u ophalen bij Erik Seegers, s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl

De Loilse majorettes nemen deel aan een gezamenlijke majorette demonstratie van 14.00 – 15.00 u. en aansluitend is er een workshop tot 15.30 u. Contactpersoon is Martine Bänziger.

De jeugdbielemannen geven een demonstratie zonder wedstrijdelement, het tijdstip is in overleg met St. Isidorus. Contactpersoon is Jos Rasing.

De vendeliers van Loil en OG Duiven geven demonstraties van 12.30-13.00, van 14.00-14.30 en van 15.30-16.00 uur. Contactpersoon is Erik Seegers.

Als commandanten zijn Tonnie Jansen en Rene Buiting aanwezig.

Het middagprogramma is 16.00 uur afgelopen.

 

Rondgang en feestavond

17.00 u. vertrekken we met alle geüniformeerde leden, koningsparen en Drumfanfare met de fiets vanaf café-cafetaria de Papegaai.

Diegene die voor de rondgang een hesje nodig hebben kunnen deze om 16.45 u. ophalen bij Erik Seegers, s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl  

 

Diegene die op eigen gelegenheid gaan dienen uiterlijk om 17.30 u. aanwezig te zijn op het feestterrein.

17.45 u. opstellen voor de rondgang in de Kerkwijk.

18.00 u. Rondgang van alle deelnemende verenigingen met spectaculaire opening waaraan ook de Loilse slagwerkers en vendeliers zullen deelnemen. Aansluitend is er voor de liefhebbers een feestavond m.m.v. Kaliber.

 

Zondag 25 juni:

Grote Landjuweel dag met diverse wedstrijden, alle geïnformeerde leden, koningsparen, drumfanfare en muziekvereniging Amicitia nemen hieraan deel.

 

08.30 u. Hesjes afhalen bij Erik Seegers (s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl

08.35 u. Uitgifte wapens voor de schutters bij ons materiaalhok achter de kerk.

08.45 u. Gezamenlijk vertrek met eigen vervoer (fiets) vanaf het kerkplein (s.v.p. onderling afstemmen).

09.15 u. Commandantenbespreking

Als commandanten zijn aanwezig: René Buiting en Theo Teunissen

 

Diegene die op eigen gelegenheid gaan dienen uiterlijk om 09.30 u. aanwezig te zijn op het feestterrein van het Gelders Landjuweel, op de hoek Ruigenhoek/Scholtenstuk te Oud-Dijk (Didam)

 

09.45 u Opening, de massale erewijn en aansluitend het defilé en de grote mars

11.30 u. Start diverse wedstrijden

13.30 u. Landjuweel Koningschieten

 

Diegene die zich hebben opgegeven voor het Marathon schieten kunnen op zaterdagmiddag of zondag hieraan deelnemen tegen contante betaling van € 5,-

Bij deelname aan het schieten is legitimatie verplicht!!

Route landjuweel

Programma Gelders Landjuweel

Geplaatst in Nieuws.