In memoriam Henk Wenting

Zondag 15 april 2018 bereikte ons het droevige bericht van het plotseling overlijden van onze voorzitter van Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit

Henk Wenting

In hem zullen we een enorm betrokken verenigingsmens gaan missen, letterlijk en figuurlijk ons middelpunt.

In zijn ruim 60 jaar lidmaatschap van Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit heeft menigeen Henk leren kennen als een zeer betrokken muzikant en bestuurder.

 

Onze medeleven gaat uit naar zijn vrouw Marietje, hun dochters, schoonzonen en kleinkinderen.

Wij wensen hen, de rest van de familie en mensen die Henk dierbaar waren veel sterkte toe in deze moeilijke periode…

 

Leden Drumfanfare- en Majorettekorps Loil Vooruit

Programma Koningsdag 2018 Oranjecomité Loil-Vooruit

11:45 u.- Verzamelen bij de kerk

11:50 u. – Klein rondje Loil, Drumfanfare Loil-Vooruit & Amicitia

12.00 u. – Klokken luiden

–  Officiële opening

– Vlag hijsen

– Drumfanfare Loil-Vooruit & Amicitia spelen het Wilhelmus.

– Toespraak door Wethouder van Gemeente Montferland.

– Optreden van Majorettes en Vendeliers

-“Lang zal ze leven”

-Woord van dank door Sander van Harn

– Rondgang door Loil op versierde fietsen met muziek.

13:00 u. – Gezamenlijke lunch (gratis voor de kinderen)

  – Start spel en activiteiten en jeugd-schietwedstrijd op het kerkplein.

  – Luchtgeweer schieten op lepels

  – Springkussen(s)

  – Heel Loil bakt

13.15 u. -Start schietwedstrijden volwassenen

15:00 u.- Kampen wedstrijdschieten

15:30 u. – Prijsuitreiking jeugd

15.45 u.  – Sluiting jeugdactiviteiten

Fietspuzzeltocht op zondag 3 september

Op 3 september aanstaande organiseert het Oranje Comité Loil haar jaarlijkse fietstocht. Ook dit jaar weer een foto puzzeltocht voor het hele gezin in de omgeving van Loil. De afstand bedraagt circa 28 km. U komt op een aantal plekken waar u waarschijnlijk nog nooit gefietst heeft. Onderweg zijn er controleposten waar u een kleine versnapering ontvangt en waar vragen beantwoord kunnen worden. Heeft u daar geen zin in dan laat u dat achterwege, het gaat om het genieten van de mooie omgeving. Start- en eind punt is café-cafetaria “De Papegaai” Wehlseweg 22, 6941 DL Loil.

Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt € 2,- en voor kinderen € 1,-

Starten kan tussen 12:30 en 13:30 uur.

De prijsuitreiking vindt plus minus 17.00 uur plaats, direct na binnenkomst van de laatste groep.

Wij nodigen u van harte uit aan deze mooie tocht deel te nemen!

Uitslagen schuttersfeest 2017

Schieten: Ringrijden:
Schutterskoning: Luuk Jansen Ruiterkoning: Barry van Dulmen
1e prijs: Tonnie Hetterscheid 1e prijs: René Buiting
2e prijs: Thijs Möllers 2e prijs: Niels Wanders
3e prijs: Jan Engelen 3e prijs: Irma Steenkamp
4e prijs: Bennie Bus 4e prijs: —
5e prijs: Ap Dieker  
   
Prijsschieten:   Prijzen ringrijden:
1e prijs: Roy Meister 1e prijs: Irma Steenkamp
2e prijs: Luuk Jansen 2e prijs: Mike Rasing
3e prijs: Jan Brandts 3e prijs: René Buiting
4e prijs: — 4e prijs: Nick Diesvelt
5e prijs: — 5e prijs: Barry van Dulmen
6e prijs: —  
   
Vogelknuppelen dames:  
Knuppel koningin: Riet Rutjes  
Linkervleugel: Berna Bolder  
rechtervleugel: Riet Rutjes  
staart: Rianne Nijman- te Dorsthorst  
kop: Nicole Linkels  
romp:—  
                                           Jeugdwedstrijden
   
Luchtbuks schieten Ringrijden
Jeugdkoning(in): Pien Hetterscheid Jeugdkoning(in): Stijn Scholten
1e prijs: Denise van de Peppel 1e prijs: Igor Steenkamp
2e prijs: Dante Zicolella 2e prijs: Mirthe Scholten
   
Prijsschieten:   Prijzen ringrijden:
1e prijs: Igor Steenkamp 1e prijs: Jor Hendriks
2e prijs: Pien Hetterscheid 2e prijs: Stijn Scholten
3e prijs: Stijn Duis 3e prijs: Mirthe Scholten

Jubilarissen 2017

Tijdens schuttersfeest 2017 zijn de jubilarissen gehuldigd voor het 25, 40- en 60 jarig lidmaatschap.

60 jaar lid:
Frans Schlief

 

40 jaar lid:
Gerrie Rasing
Fred Schlief
Erik Seegers
Harry Hieltjes

Groepsfoto 40- en 60 jarige leden

 

25 jaar lid:
Geert Jansen
Henk van Mierlo

Groepsfoto 25 jarige leden

 

Gelders Landjuweel 23, 24 en 25 juni

Zoals bekend nemen wij deel aan het Gelders Landjuweel op 23, 24 en 25 juni bij schutterij St. Isidorus Oud-Dijk.

In totaal zullen ruim 50 schutterijen en gilden deelnemen aan dit evenement, het lustrumfeest van de Gelderse Federatie van schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus.

Alle activiteiten zijn op het feestterrein in Oud-Dijk nabij de rotonde op de Dijksestraat (hoek Ruigenhoek/Scholtenstuk).

Om ook de schoolgaande jeugd te betrekken bij dit evenement, worden er via het scholenproject Gelders landjuweel op de basisscholen van Didam, Nieuw-Dijk en Loil diverse schuttersactiviteiten georganiseerd.

Op de basisschool in Loil staan deze gepland op 19, 20 en 21 juni, waaraan verschillende bestuursleden, een muzikant, onze koningsparen, (jeugd)bielemannen, jeugdvendeliers en geüniformeerde leden hun medewerking verlenen.

Er worden wedstrijden gehouden en er zal gestreden worden om de koningstitel.

De winnaar gaat als koning(in) op vrijdag 23 juni mee naar het Jeugd Landjuweel, waaraan alle bovenbouw klassen van de basisscholen deelnemen.

De onderbouw en middenbouw hebben deze dag schuttersactiviteiten op school.

 

Dinsdag 20 juni Oefenavond

Deze is voor alle geüniformeerde leden van het Schuttersgilde, Drumfanfare en Amicitia.

Start 19.30 u. vanaf café-cafetaria de Papegaai.

Schutters kunnen om 19.15 u. de wapens ophalen bij ons materiaalhok achter de kerk.

We oefenen ca. een half uur, de drumfanfare zorgt voor muzikale begeleiding.

 

Vrijdag 23 juni:

Op vrijdag is er een Jeugd landjuweel voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen (ook Loil zal deelnemen).

In de week voorafgaand zullen we op school diverse activiteiten samen met de jeugd ondernemen.

Zie daarvoor Twitter en onze Facebookpagina.

 

Zaterdag 24 juni:

 

Demonstratiemiddag:

Tussen 12.00 – 16.00 u. zijn er o.a. diverse demonstraties. 

Voor Loil is dat vendelen, majorette optredens en hakken door de jeugdbielemannen.

Iedereen is 12.00 uur aanwezig op het terrein en betrokken groepen spreken dit verder onderling af.

Diegene die voor deze middag een hesje nodig hebben kunnen deze om 11.30 u ophalen bij Erik Seegers, s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl

De Loilse majorettes nemen deel aan een gezamenlijke majorette demonstratie van 14.00 – 15.00 u. en aansluitend is er een workshop tot 15.30 u. Contactpersoon is Martine Bänziger.

De jeugdbielemannen geven een demonstratie zonder wedstrijdelement, het tijdstip is in overleg met St. Isidorus. Contactpersoon is Jos Rasing.

De vendeliers van Loil en OG Duiven geven demonstraties van 12.30-13.00, van 14.00-14.30 en van 15.30-16.00 uur. Contactpersoon is Erik Seegers.

Als commandanten zijn Tonnie Jansen en Rene Buiting aanwezig.

Het middagprogramma is 16.00 uur afgelopen.

 

Rondgang en feestavond

17.00 u. vertrekken we met alle geüniformeerde leden, koningsparen en Drumfanfare met de fiets vanaf café-cafetaria de Papegaai.

Diegene die voor de rondgang een hesje nodig hebben kunnen deze om 16.45 u. ophalen bij Erik Seegers, s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl  

 

Diegene die op eigen gelegenheid gaan dienen uiterlijk om 17.30 u. aanwezig te zijn op het feestterrein.

17.45 u. opstellen voor de rondgang in de Kerkwijk.

18.00 u. Rondgang van alle deelnemende verenigingen met spectaculaire opening waaraan ook de Loilse slagwerkers en vendeliers zullen deelnemen. Aansluitend is er voor de liefhebbers een feestavond m.m.v. Kaliber.

 

Zondag 25 juni:

Grote Landjuweel dag met diverse wedstrijden, alle geïnformeerde leden, koningsparen, drumfanfare en muziekvereniging Amicitia nemen hieraan deel.

 

08.30 u. Hesjes afhalen bij Erik Seegers (s.v.p. vooraf doorgeven aan schutterij@loil.nl

08.35 u. Uitgifte wapens voor de schutters bij ons materiaalhok achter de kerk.

08.45 u. Gezamenlijk vertrek met eigen vervoer (fiets) vanaf het kerkplein (s.v.p. onderling afstemmen).

09.15 u. Commandantenbespreking

Als commandanten zijn aanwezig: René Buiting en Theo Teunissen

 

Diegene die op eigen gelegenheid gaan dienen uiterlijk om 09.30 u. aanwezig te zijn op het feestterrein van het Gelders Landjuweel, op de hoek Ruigenhoek/Scholtenstuk te Oud-Dijk (Didam)

 

09.45 u Opening, de massale erewijn en aansluitend het defilé en de grote mars

11.30 u. Start diverse wedstrijden

13.30 u. Landjuweel Koningschieten

 

Diegene die zich hebben opgegeven voor het Marathon schieten kunnen op zaterdagmiddag of zondag hieraan deelnemen tegen contante betaling van € 5,-

Bij deelname aan het schieten is legitimatie verplicht!!

Route landjuweel

Programma Gelders Landjuweel