Koningsdag 2022

Na 2 jaar kunnen we eindelijk weer een Koningsdag vieren zoals we gewend waren.

Met vlag hijsen, een rondgang met muzikale begeleiding van het tamboerkorps en muziekvereniging Amicitia, kinderen op versierde fietsen, een optreden van majorettes en vendeliers en spellencircuit voor de jeugd, schietwedstrijden voor jeugd en volwassenen en de strijd om de keizerstitel bij het schieten en ringrijden tussen de oud-koningen en koninginnen.

Programma

11:45 u.          Verzamelen bij de kerk

11:50 u.          Klein rondje Loil met muzikale begeleiding van het tamboerkorps en Amicitia

12.00 u.          Officiële opening met vlag hijsen en het Wilhelmus

Optreden van Majorettes, Vendeliers, “Lang zal hij leven” en grote rondgang door Loil met kinderen op versierde fietsen onder muzikale begeleiding van het tamboerkorps en Amicitia

13:00 u.          Start jeugdactiviteiten met o.a. een spellencircuit, jeugd-schietwedstrijden en springkussen

13.30 u.          Start Keizerschieten, Keizerringsteken en schietwedstrijden voor volwassenen

15:30 u.          Prijsuitreiking jeugd voor mooist versierde fiets, schietwedstrijden en spellencircuit

15:30 u.          Kampen wedstrijdschieten volwassenen

16:00 u.          Start kampen bij Keizerschieten, Keizerringsteken

17:00 u.          Prijsuitreiking Keizerschieten, Keizerringsteken en schietwedstrijden volwassenen

Vrijblijvend oefenen bij Schuttersgilde Loil-Vooruit

Lijkt het jou leuk om bij één van de secties van Schuttersgilde Loil-Vooruit mee te doen? Kom dan eens vrijblijvend een avond oefenen. Zo kun je schieten bij de schietvereniging, vendelen bij de vendeliers, hakken bij de bielemannen, dansen bij de majorettes of trommelen bij tamboers. Ook als je niet iedere week kunt, valt er meestal wel een oplossing te bedenken. Doe een bericht aan schutterij@loil.nl en wij nemen contact met je op waar en wanneer je terecht kunt!

Blauw-wit muziekfeest 26 juli

Zondag 26 juli is er vanaf 20.00 uur vanuit het Hart van Loil een online blauw-wit muziekfeest met medewerking van DJ Niels en de Livestream Kearls! Vier samen met buren, vrienden en andere schutters een kleintje schuttersfeest vanuit huis!

Klik HIER om naar de livestream te gaan!

Schuttersinfo april 2020

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Het coronavirus heeft ons nog steeds stevig in zijn greep, we worden geacht nog steeds zoveel als mogelijk thuis te blijven en dat maakt dat er veel activiteiten na 1 juni geen doorgang zullen vinden, waaronder ook alle vergunning plichtige evenementen tot 1 september.

Groot is dan ook de teleurstelling dat we dit jaar geen schuttersfeest kunnen vieren.

Uitstel en nog maar afwachten of er wellicht ruimte in de regels komt voor een totaal schuttersfeest op een later moment in 2020 zien we niet zitten gezien de vele evenementen die er altijd al zijn in september en daarnaast de al bekende verschoven evenementen zoals bijv. het openluchtspel.

We zijn blij dat onze koningsparen en jeugdkoningen hebben aangegeven hun functie tot en met schuttersfeest 2021 te willen vervullen.

Met het afgelasten van ons schuttersfeest zal de hieraan gekoppelde financiële rondgang door Loil ook niet doorgaan.

Wellicht (als de regelgeving dit dan mogelijk maakt) dat we op 3 of 4 oktober nog een schuttersmiddag/avond voor onze leden organiseren om zo het “lege” schuttersseizoen wel samen af te sluiten.  Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda’s.
Info daarover volgt zodra we meer beeld hebben bij de regelgeving die dan van toepassing is.

Als de regelgeving het toelaat zal de jaarlijkse fietspuzzeltocht op 6 september wel doorgaan.

Ook wordt er al enige ruimte geboden voor de kinderen tot 12 jaar en de jongeren tussen de 12 en 18 jaar om weer actief te worden. In de komende weken gaan we in overleg met de begeleiding om daar invulling aan geven.

Dus MAJORETTES, JEUGDVENDELIERS EN JEUGD BIELEMANNEN  jullie worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheden om vanaf 11 mei weer te kunnen gaan oefenen.

Hou vol… zorg voor elkaar en blijf gezond!

Bestuur schuttersgilde Loil-Vooruit

Schuttersinfo maart 2020

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,

We leven momenteel in een moeilijke tijd. Het corona virus heeft ons in zijn greep en zet ons leven op de kop. Niemand had dat verwacht aan het begin van dit schuttersjaar We hadden allerlei ideeën zoals aan de slag met de jeugd, het tamboerkorps weer opzetten etc. etc.
Helaas…het kan nu niet op de manier zoals bedacht.

Als bestuur hebben wij kort na de uitbraak, al direct moeten besluiten om de diverse oefenavonden, repetities en schietavonden stil te moeten leggen. Toen nog met de hoop dit in april weer op te kunnen pakken, maar niets is minder waar.

Tot 1 juni zullen we niet actief met onze vereniging aan de slag kunnen gaan en elkaar ontmoeten op oefenavonden, repetities, leuke evenementen en bijeenkomsten. Voor onze schietvereniging betekent dit zelfs dat het schietseizoen er nu al op zit.

Door het corona virus zien we nu het hele sociale verenigingsleven tot stilstand komen. Dat is bijzonder jammer, maar zullen we moeten accepteren en ons houden aan de maatregelen en richtlijnen die onze regering nu besloten heeft. Onderstaande activiteiten gaan niet door:

X Het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor op 29 maart bij schutterij Wilhelmina Didam
X De voorjaarsvergadering op 9 april bij de Papegaai
X De sabeldrager en vendeliers bijeenkomst op 14 april bij schutterij St. Jan in Kilder
X De gezamenlijke oefenavonden voor de concoursen
X De kringdag van Kring Montferland op 19 april bij St. Jansgilde Beek
X De Koningsdag op 27 april van Oranje comité Loil-Vooruit
X Dodenherdenking 4 mei
X De kringdag van Kring de Liemers op 17 mei bij schutterij EMM Groessen

Als bestuur hebben wij regelmatig overleg over te nemen stappen via digitale vergaderingen en via de bestuurs-app op whatsapp. Dat werkt goed, zo houden we elkaar op de hoogte en hebben we sociaal contact en dat is belangrijk in deze vervelende en onzekere tijd.

We roepen iedereen op om dat ook te doen. In deze tijd is het goed om met elkaar in contact te blijven. Juist nu hebben we elkaar nodig… even een babbeltje via de telefoon, de app, Skype, maar ook middels een mailtje, een brief of een kaartje.
Zoek elkaar op deze manier op, dat was ook gebeurt tijdens een oefenavond of evenement. Juist nu… Denk vooral ook aan onze oudere leden en inwoners van Loil. Diegene die nu in een moeilijkere tijd zitten, vinden het fijn om toch even een stem te horen van andere schuttersvrienden.

En misschien, kun je nog wel meer doen… een boodschap voor je verenigingsvriend of vriendin is een kleine moeite waarbij daadwerkelijk contact niet noodzakelijk is. Het zijn allemaal mogelijkheden. Laat zien dat we er voor elkaar zijn… we hebben elkaar nu hard nodig.

Dit altijd onder het devies: BROEDERSCHAP, TROUW EN DIENSTBAARHEID…

De woorden die nu echt invulling nodig hebben.

Hou vol… zorg voor elkaar en blijf gezond, ook wij zullen regelmatig van ons laten horen!

Bestuur schuttersgilde Loil-Vooruit

Gerrie Buiting koninklijk onderscheiden tijdens Schuttersfeest in Loil

Tijdens de eerste avond van het Schuttersfeest 2019 in Loil heeft burgemeester Peter de Baat, namens onze koning, Gerrie Buiting benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn vele verdiensten voor met name Schuttersgilde Loil-Vooruit en voor Drumfanfare en Majorettekorps Loil-Vooruit.

Een summiere opsomming van de activiteiten van Gerrie voor Schuttersgilde Loil-Vooruit:

 • Vanaf 1975 lid;
 • Vanaf 2002 tot heden bestuurslid;
 • Van 1975 tot 2002 vendelier geweest hiervoor in 2000 onderscheiden door de Federatie;
 • Materiaalbeheerder, voor aanschaf, onderhoud en uitleen;
 • Kledingbeheerder;
 • Mede verantwoordelijk voor opzet in inrichting van feestterreinen bij diverse concoursen en het jaarlijkse schuttersfeest;
 • Werving leden en vrijwilligers voor de diverse activiteiten;
 • Wedstrijdleider bij het ringrijden tijdens het jaarlijks schuttersfeest;
 • Ringsteekkoning in 1983 en 2002;
 • Benoemd tot erelid.

Een opsomming van de rol van Gerrie voor Drumfanfare en Majorettekorps Loil-Vooruit:

 • Bestuurslid vanaf 2002;
 • Contactpersoon tussen aanspreekpunt richting schuttersgilde Loil-Vooruit;
 • Technische steun bij activiteiten en evenementen;
 • Ondersteuning bij sponsorwerving;
 • Actief bij de organisatie van de vlooienmarkten in de Didamse markthal;
 • Het organiseren van jeugdkampen en jeugddagen;
 • Verantwoordelijk voor vele algemene zaken die niet muzikaal gerelateerd zijn.

Daarnaast:

 • Is Gerrie al meer dan 8 jaar chauffeur op de Buurtbus;
 • Werkte Gerrie als werkplaatstimmerman en later als chef werkplaats van 1968 tot 2011 bij bouwbedrijf De Veluwezoom. Hier was hij ook actief als bestuurslid van de personeelsvereniging;
 • Is hij bij Sv. Loil actief als barmedewerker in de kantine;
 • Weet hij anderen te enthousiasmeren, wat onder meer blijkt uit de activiteiten van zijn zoons Roy en René, die beiden op verschillende vlakken actief zijn voor Loil en de Loilse verenigingen .

Gerrie is een persoon waar altijd een beroep op kan worden gedaan en die zijn praktische talenten en hands-on mentaliteit graag, gevraagd en ongevraagd, ten dienste stelt. Dit in het bijzonder voor de Loilse verenigingen en het dorp Loil.

Kortom: een welverdiende onderscheiding voor Gerrie, maar ook voor zijn vrouw Betsie, die hem bij alles ondersteunt.
Gerrie en Betsie: van harte gefeliciteerd met deze terechte waardering.