Blauw-wit muziekfeest 26 juli

Zondag 26 juli is er vanaf 20.00 uur vanuit het Hart van Loil een online blauw-wit muziekfeest met medewerking van DJ Niels en de Livestream Kearls! Vier samen met buren, vrienden en andere schutters een kleintje schuttersfeest vanuit huis!

Klik HIER om naar de livestream te gaan!

Schuttersinfo april 2020

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,

Het coronavirus heeft ons nog steeds stevig in zijn greep, we worden geacht nog steeds zoveel als mogelijk thuis te blijven en dat maakt dat er veel activiteiten na 1 juni geen doorgang zullen vinden, waaronder ook alle vergunning plichtige evenementen tot 1 september.

Groot is dan ook de teleurstelling dat we dit jaar geen schuttersfeest kunnen vieren.

Uitstel en nog maar afwachten of er wellicht ruimte in de regels komt voor een totaal schuttersfeest op een later moment in 2020 zien we niet zitten gezien de vele evenementen die er altijd al zijn in september en daarnaast de al bekende verschoven evenementen zoals bijv. het openluchtspel.

We zijn blij dat onze koningsparen en jeugdkoningen hebben aangegeven hun functie tot en met schuttersfeest 2021 te willen vervullen.

Met het afgelasten van ons schuttersfeest zal de hieraan gekoppelde financiële rondgang door Loil ook niet doorgaan.

Wellicht (als de regelgeving dit dan mogelijk maakt) dat we op 3 of 4 oktober nog een schuttersmiddag/avond voor onze leden organiseren om zo het “lege” schuttersseizoen wel samen af te sluiten.  Dus noteer deze datum alvast in jullie agenda’s.
Info daarover volgt zodra we meer beeld hebben bij de regelgeving die dan van toepassing is.

Als de regelgeving het toelaat zal de jaarlijkse fietspuzzeltocht op 6 september wel doorgaan.

Ook wordt er al enige ruimte geboden voor de kinderen tot 12 jaar en de jongeren tussen de 12 en 18 jaar om weer actief te worden. In de komende weken gaan we in overleg met de begeleiding om daar invulling aan geven.

Dus MAJORETTES, JEUGDVENDELIERS EN JEUGD BIELEMANNEN  jullie worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de mogelijkheden om vanaf 11 mei weer te kunnen gaan oefenen.

Hou vol… zorg voor elkaar en blijf gezond!

Bestuur schuttersgilde Loil-Vooruit

Schuttersinfo maart 2020

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,

We leven momenteel in een moeilijke tijd. Het corona virus heeft ons in zijn greep en zet ons leven op de kop. Niemand had dat verwacht aan het begin van dit schuttersjaar We hadden allerlei ideeën zoals aan de slag met de jeugd, het tamboerkorps weer opzetten etc. etc.
Helaas…het kan nu niet op de manier zoals bedacht.

Als bestuur hebben wij kort na de uitbraak, al direct moeten besluiten om de diverse oefenavonden, repetities en schietavonden stil te moeten leggen. Toen nog met de hoop dit in april weer op te kunnen pakken, maar niets is minder waar.

Tot 1 juni zullen we niet actief met onze vereniging aan de slag kunnen gaan en elkaar ontmoeten op oefenavonden, repetities, leuke evenementen en bijeenkomsten. Voor onze schietvereniging betekent dit zelfs dat het schietseizoen er nu al op zit.

Door het corona virus zien we nu het hele sociale verenigingsleven tot stilstand komen. Dat is bijzonder jammer, maar zullen we moeten accepteren en ons houden aan de maatregelen en richtlijnen die onze regering nu besloten heeft. Onderstaande activiteiten gaan niet door:

X Het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor op 29 maart bij schutterij Wilhelmina Didam
X De voorjaarsvergadering op 9 april bij de Papegaai
X De sabeldrager en vendeliers bijeenkomst op 14 april bij schutterij St. Jan in Kilder
X De gezamenlijke oefenavonden voor de concoursen
X De kringdag van Kring Montferland op 19 april bij St. Jansgilde Beek
X De Koningsdag op 27 april van Oranje comité Loil-Vooruit
X Dodenherdenking 4 mei
X De kringdag van Kring de Liemers op 17 mei bij schutterij EMM Groessen

Als bestuur hebben wij regelmatig overleg over te nemen stappen via digitale vergaderingen en via de bestuurs-app op whatsapp. Dat werkt goed, zo houden we elkaar op de hoogte en hebben we sociaal contact en dat is belangrijk in deze vervelende en onzekere tijd.

We roepen iedereen op om dat ook te doen. In deze tijd is het goed om met elkaar in contact te blijven. Juist nu hebben we elkaar nodig… even een babbeltje via de telefoon, de app, Skype, maar ook middels een mailtje, een brief of een kaartje.
Zoek elkaar op deze manier op, dat was ook gebeurt tijdens een oefenavond of evenement. Juist nu… Denk vooral ook aan onze oudere leden en inwoners van Loil. Diegene die nu in een moeilijkere tijd zitten, vinden het fijn om toch even een stem te horen van andere schuttersvrienden.

En misschien, kun je nog wel meer doen… een boodschap voor je verenigingsvriend of vriendin is een kleine moeite waarbij daadwerkelijk contact niet noodzakelijk is. Het zijn allemaal mogelijkheden. Laat zien dat we er voor elkaar zijn… we hebben elkaar nu hard nodig.

Dit altijd onder het devies: BROEDERSCHAP, TROUW EN DIENSTBAARHEID…

De woorden die nu echt invulling nodig hebben.

Hou vol… zorg voor elkaar en blijf gezond, ook wij zullen regelmatig van ons laten horen!

Bestuur schuttersgilde Loil-Vooruit

Gerrie Buiting koninklijk onderscheiden tijdens Schuttersfeest in Loil

Tijdens de eerste avond van het Schuttersfeest 2019 in Loil heeft burgemeester Peter de Baat, namens onze koning, Gerrie Buiting benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn vele verdiensten voor met name Schuttersgilde Loil-Vooruit en voor Drumfanfare en Majorettekorps Loil-Vooruit.

Een summiere opsomming van de activiteiten van Gerrie voor Schuttersgilde Loil-Vooruit:

 • Vanaf 1975 lid;
 • Vanaf 2002 tot heden bestuurslid;
 • Van 1975 tot 2002 vendelier geweest hiervoor in 2000 onderscheiden door de Federatie;
 • Materiaalbeheerder, voor aanschaf, onderhoud en uitleen;
 • Kledingbeheerder;
 • Mede verantwoordelijk voor opzet in inrichting van feestterreinen bij diverse concoursen en het jaarlijkse schuttersfeest;
 • Werving leden en vrijwilligers voor de diverse activiteiten;
 • Wedstrijdleider bij het ringrijden tijdens het jaarlijks schuttersfeest;
 • Ringsteekkoning in 1983 en 2002;
 • Benoemd tot erelid.

Een opsomming van de rol van Gerrie voor Drumfanfare en Majorettekorps Loil-Vooruit:

 • Bestuurslid vanaf 2002;
 • Contactpersoon tussen aanspreekpunt richting schuttersgilde Loil-Vooruit;
 • Technische steun bij activiteiten en evenementen;
 • Ondersteuning bij sponsorwerving;
 • Actief bij de organisatie van de vlooienmarkten in de Didamse markthal;
 • Het organiseren van jeugdkampen en jeugddagen;
 • Verantwoordelijk voor vele algemene zaken die niet muzikaal gerelateerd zijn.

Daarnaast:

 • Is Gerrie al meer dan 8 jaar chauffeur op de Buurtbus;
 • Werkte Gerrie als werkplaatstimmerman en later als chef werkplaats van 1968 tot 2011 bij bouwbedrijf De Veluwezoom. Hier was hij ook actief als bestuurslid van de personeelsvereniging;
 • Is hij bij Sv. Loil actief als barmedewerker in de kantine;
 • Weet hij anderen te enthousiasmeren, wat onder meer blijkt uit de activiteiten van zijn zoons Roy en René, die beiden op verschillende vlakken actief zijn voor Loil en de Loilse verenigingen .

Gerrie is een persoon waar altijd een beroep op kan worden gedaan en die zijn praktische talenten en hands-on mentaliteit graag, gevraagd en ongevraagd, ten dienste stelt. Dit in het bijzonder voor de Loilse verenigingen en het dorp Loil.

Kortom: een welverdiende onderscheiding voor Gerrie, maar ook voor zijn vrouw Betsie, die hem bij alles ondersteunt.
Gerrie en Betsie: van harte gefeliciteerd met deze terechte waardering.

Koninklijke Erepenning voor Schuttersgilde Loil-Vooruit

Schuttersgilde Loil-Vooruit heeft zaterdagmiddag een Koninklijke Erepenning ontvangen uit de handen van burgemeester Peter de Baat. De vereniging, die dit jaar het honderdjarig bestaan viert, kreeg de onderscheiding voor de verbindende rol die het speelt in het dorp.

Zie onderstaande video:

 

 

 

In memoriam – THEED GOOSSEN

Op 3 april kregen we het droevige bericht dat ons erelid en oud bestuurslid Theed Goossen op 88 jarige leeftijd, toch nog vrij onverwachts is overleden.

Theed was vanaf 1950 lid van ons schuttersgilde. Zijn schuttershart was zeer groot en hij is van 1950 t/m 1968 actief vendelier geweest. In 1960 mocht hij samen met zijn vrouw Lenie als schutterskoningspaar het schuttersgilde vertegenwoordigen

In 1968 heeft hij de bestuursfunctie van zijn vader overgenomen en is tot en met 2001 secretaris geweest van ons schuttersgilde. Toen heeft hij ook een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor het vele werk dat hij voor het schuttersgilde heeft gedaan.

In 1984 was hij betrokken bij de wens om het oranje comité nieuw leven in te blazen en daarmee een onderdeel van ons schuttersgilde te laten zijn. 2 jaar later was hij een van de mede oprichters van onze schietvereniging en tot het laatst toe ook actief als schutter.

Gedurende zijn actieve bestuursperiode kende het schuttersgilde een aantal ups en downs met soms zeer wisselende ledenaantallen. Maar hij was altijd de drijvende kracht achter de schermen en was degene die een vaste schutters basis binnen het schuttersgilde met de daarbij behorende regels en tradities vast wist te houden. Daardoor is hij van grote invloed en betekenis geweest op de huidige florerende staat van ons schuttersgilde dat dit jaar haar 100 jarig bestaan gaat vieren.

Ondanks dat Theed iemand van principes en schutterstradities was, stond hij altijd open voor nieuwe ideeën en wensen van vooral jeugdige leden en was altijd bereid om met die veranderingen mee te gaan. Want we moeten verder met “de club” zoals Theed zijn schuttersgilde vaak noemde.

Als secretaris heeft hij de ook overgang naar het digitale tijdperk meegemaakt. Zo heeft hij menige nacht tijdens het schuttersfeest aan de keukentafel de wedstrijdlijsten zitten maken voor de schietwedstrijden zodat duidelijk was wie lid was en dus mocht meedoen om het koningschap. Ook de ledenadministratie was bij Theed (in de latere jaren geholpen door zijn dochter Agnes) in goede handen.

Mede door zijn actieve houding en belangstelling voor ook het andere verenigingsleven in Loil is het Schuttersgilde een belangrijke vereniging in Loil en nog steeds zeer nauw betrokken bij de leefbaarheid van Loil.

Theed, bedankt voor de vele mooie momenten die we samen met jou tijdens de schuttersfeesten en concoursen hebben mogen beleven. We zullen deze altijd blijven koesteren en ook de komende periode als we ons 100 jarig bestaan vieren zeker nog de revue laten passeren.

We wensen de kinderen, kleinkinderen en alle andere familieleden en iedereen die op welke wijze dan ook Theed gekend heeft sterke toe om dit verlies een plek te geven.

Bestuur en leden Schuttersgilde “Loil-Vooruit”